Luni - Vineri: 08:30 - 17:00
contact@systempro.ro
0233.230.620

Cosul dvs. este gol

Contul meu
Autentificare in cont

Adresa de email:

Parola:

Inregistrare cont  |  Recuperare parola

Marci produse

Termeni si conditii


 Termeni si conditii

 

Articolul 1 - SCOPUL

       Termenii si conditiile generale de vanzare se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre S.C SYSTEM PRO S.R.L., prin intermediul magazinului virtual http://www.systempro.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.

       In acest document, urmatorii termeni vor insemna:

  • Cumparator - persoana, firma, companie sau alta entitate juridica care emite o comanda.
  • Vanzator - societate comerciala S.C. SYSTEM PRO S.R.L., avand sediul social in Piatra Neamt, B-dul Traian, Bl. A1, parter, numar registru comert J27/1005/2005, CUI RO17718057.
  • Bunuri si Servicii - orice proiect la cheie, echipament, material si/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in comanda sau privitoare in alt mod la acestea care urmeaza a fi furnizate de catre vanzator cumparatorului.
  • Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre vanzator si cumparator prin care vanzatorul este de acord sa livreze bunurile si serviciile si cumparatorul este de acord sa primeasca aceste bunuri si servicii si sa faca plata acestora.
  • Contract - comanda confirmata de catre vanzator prin emiterea facturii fiscale. Incheierea contractului are loc in momentul emiterii facturii fiscale si nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmarii de primire a acestei comenzi.
  • Drepturi de proprietate intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
  • Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile bunurilor si serviciilor asa cum sunt precizate in comanda.

Articolul 2 - DOCUMENTE CONTRACTUALE

       Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul http://www.systempro.ro cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente in ordinea importantei:

  • Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare)
  • Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
  • TCGV (Termenii si Conditiile generale de vanzare)

      Daca vanzatorul confirma comanda acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor comenzii. Acceptarea comenzii de catre vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea vanzatorului catre cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui contract.


Articolul 3 - VALABILITATE

      Prezentul Contract intra in vigoare la emiterea facturii de catre vanzator. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si Conditiile generale de vanzare vor sta la baza contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre vanzator sau un furnizor al acestuia.


Articolul 4 - EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

     Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in comanda si va livra bunurile si serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile cumparatorului.

     Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului au caracter informativ si sunt documentate sau modificate de catre vanzator conform fiselor/site-urilor de prezentare ale producatorilor. Deasemenea din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante conform informatiilor primite de la producatori, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat.

     Comunicarea cu magazinul se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la rubrica contact. Vor fi excluse din site sau ignorate pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari .


Articolul 5 - CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

      Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii cu informarea cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de cumparator pentru toate obligatiile contractuale.


Articolul 6 - DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

      Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei parti terte sau va face public (pe internet sau media) niciuna dintre informarile primite de la vanzator. De asemenea numele site-urilor precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea S.C. SYSTEM PRO S.R.L. si nu pot fi preluate, copiate sau folosite fara acordul scris al proprietarului.

-

Articolul 7 - CONFIDENTIALITATE - PUBLICITATE

      Toate planurile, documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre cumparator vanzatorului incluzand fara a limita comanda, vor ramane in proprietatea vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al vanzatorului.


Articolul 8 - TERMENE PENALITATI

     In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a comenzii, vanzatorul este obligat sa anunte cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la vanzator cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii contractului in conformitate cu termenele stabilite. In cazul in care cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de vanzator este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata. In cazul in care vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare. Termenul de finalizare daca nu este modificat de vanzator prin anuntarea cumparatorului este de 30 de zile de la plasarea comenzii.


Articolul 9 - FACTURARE - PLATI

      Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in comanda. Vanzatorul va emite catre cumparator o factura pentru bunurile si serviciile livrate, obligatia cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

      Pentru componentele achizitionate de la S.C. SYSTEM PRO S.R.L. ce alcatuiesc un sistem complet asamblarea este gratuita. Pentru desigilarea produselor si asamblarea acestora este necesara achitarea in prealabil a unui avans sau a intregii sume. In cazul utilizarii de componente care nu sunt achizitionate de la S.C. SYSTEM PRO S.R.L. nu ne asumam responsabilitatea compatibilitatii. Testarea se face prin instalarea unei distributii Linux (software open  source si gratuit).


Articolul 10 - RISCURI SI RESPONSABILITATI

Livrare

  Vanzatorul se obliga sa expedieze bunurile si serviciile personal catre cumparator.

Servicii la fata locului

  Vanzatorul poate asigura la solicitarea expresa a cumparatorului, servicii constand in descarcarea, instalarea, pornirea si acceptarea livrarii. Aceste servicii vor fi negociate direct intre vanzator si cumparator in ceea ce priveste pretul, conditiile de plata si conditiile de furnizare a acestora.


Articolul 11 - ACCEPTARE SI DREPTUL LA RENUNTARE

       Acceptarea va fi facuta atunci cand bunurile si serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in comanda. In cazul in care cumparatorul descopera ca produsele livrate sau serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci vanzatorul va aduce la conformitate produsele si serviciile in termen maxim egal cu termenul de executie al comenzii, fara a imputa cumparatorului eventuale costuri legate de aceste operatiuni. De asemenea vanzatorul va respecta prevederile O.U.G. 34/2014 si va aplica politica de returnare. Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite daune,interese catre cumparator in conditiile legislatiei.


Articolul 12 - MARFURI EXCEDENTARE

       Orice marfuri livrate in exces fata de cantitatea prevazuta in comanda pot fi refuzate de catre cumparator in termen de 7 zile calendaristice de la livrare.


Articolul 13 - GARANTII

       Pe langa orice alte garantii prevazute de legile aplicabile si detaliate in certificatul de garantie emis de catre vanzator sau de un furnizor al vanzatorului, acestea garanteaza cumparatorul impotriva oricarei nonconformitati care poate afecta intreaga sau o parte a bunurilor si serviciilor cu exceptia uzurii normale, pentru o perioada de 24 luni de la data emiterii facturii de vanzare. Exceptie fac produsele consumabile care nu beneficiaza de garantie.


Articolul 14 - TRANSFERUL PROPRIETATII

       Proprietatea asupra bunurilor si serviciilor va fi transferata la momentul efectuarii platii din partea cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul vanzatorului).


Articolul 15 - RESPECTAREA LEGILOR SI STANDARDELOR

       Vanzatorul va respecta toate legile, reglementarile si ordonantele aplicabile la realizarile sale contractuale, inclusiv fara limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea bunurilor si serviciilor si aplicabile la sanatate, securitate, mediu.


Articolul 16 - RASPUNDERE

       Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre vanzator a oricarei din obligatiile sale conform comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea bunurilor si serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.

       Promotiile sunt valabile in limita stocului disponibil.

       Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.


Articolul 17 - PRET DERIZORIU

       Vanzatorul face toate eforturile in a furniza informatii corecte despre pretul si caracteristicile produselor. E posibil ca unele preturi sa fie eronate. In cazul inregistrarii unei comenzi cu un pret derizoriu, vanzatorul are dreptul sa anuleze comanda cumparatorului.


Articolul 18 - INCALCARE - TERMINARE

      Daca vanzatorul nu executa obligatiile sale, inclusiv in perioada de garantie cumparatorul va notifica vanzatorul asupra acestei neindepliniri. Un plan de actiune va fi validat intre parti in termen de 3 zile de la notificare. Cumparatorul poate sa anuleze o comanda prin e-mail inainte ca aceasta sa fi fost livrata. In caz contrar comanda va face obiectul returnarii bunurilor mentionat pe site-urile vanzatorului.


Articolul 19 - FORTA MAJORA

      Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.


Articolul 20 - LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA

       Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediul vanzatorului.


Articolul 21 - PREVEDERI DIVERSE

       Daca una sau mai multe prevederi sunt in conflict cu oricare cerinta legal aplicabila, numitele prevederi nu vor fi aplicate si partile se vor stradui impreuna sa convina asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor initiale. Partile in contract vor fi considerate contractanti independenti si niciuneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale dintre partile amintite referitoare la subiectul prezentului contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.

  
 
 
 
spacer

Ghidul tau autentic de shopping.Ghidul tau autentic de shopping.
Website detinut de SYSTEM PRO S.R.L., CIF: RO17718057, Reg.Com: J27/1005/2005

systempro.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe site se considera acceptare politicii de utilizare cookies.Pentru o experienta mai buna in site-ul nostru folosim si sisteme de analiza si marketing conform politicii de protejare a datelor.